användning

användningen
användningar
användningarna
Substantiv [n]

Synonymer till användning

Hur böjs ordet användning på svenska?

Obestämd singular: användning
Bestämd singular: användningen
Obestämd plural: användningar
Bestämd plural: användningarna

Hur används ordet användning

 • "För den andra gången i undersökningen var även dataspel och social medier med bland frågorna efter att ungdomars ökade användning debatterats de senaste åren."
 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Det är Djurens Rätt som har kartlagt de svenska kommunernas användning av påskfjädrar från kalkoner."
 • "Det är länets nya mål för användning av solenergi och dom är högt ställda jämfört med de nationella."
 • "När vattnet väl kopplats på är det som sagt viktigt att koka dricksvattnet innan användning."
 • "Boende uppmanas att spola en stund innan användning eftersom vattnet kan vara missfärgat."
 • "Regeringen vill nu få förslag på hur en utökad användning av totalförsvarsplikten ska kunna trygga försvarets personalbehov."
 • "Då handlade det om en bild på en pistol som publicerades med kommentaren ” Jag får nog användning för denna ”."
 • "Det lilla som kan komma till användning och hjälpa är till glädje, säger Marie Gummesson, enhetschef arbetsmarknadscentrum Karlskrona kommun."
 • "Reumatikervården visar dessutom att patienterna inte mår bra, trots en relativt hög användning av de biologiska läkemedel som rekommenderas."
 • "För den andra gången i undersökningen var även dataspel och social medier med bland frågorna efter att ungdomars ökade användning debatterats de senaste åren."
 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Det är Djurens Rätt som har kartlagt de svenska kommunernas användning av påskfjädrar från kalkoner."
 • "Det är länets nya mål för användning av solenergi och dom är högt ställda jämfört med de nationella."
 • "När vattnet väl kopplats på är det som sagt viktigt att koka dricksvattnet innan användning."
 • "Boende uppmanas att spola en stund innan användning eftersom vattnet kan vara missfärgat."
 • "Regeringen vill nu få förslag på hur en utökad användning av totalförsvarsplikten ska kunna trygga försvarets personalbehov."
 • "Då handlade det om en bild på en pistol som publicerades med kommentaren ” Jag får nog användning för denna ”."
 • "Det lilla som kan komma till användning och hjälpa är till glädje, säger Marie Gummesson, enhetschef arbetsmarknadscentrum Karlskrona kommun."
 • "Reumatikervården visar dessutom att patienterna inte mår bra, trots en relativt hög användning av de biologiska läkemedel som rekommenderas."

Diskussion om ordet användning