apologetik

Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet apologetik

apologetik

apologetiken
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Vad betyder apologetik inom religion, bibliskt ?

försvar och bevis för den kristna läran

Relaterat till apologetik

rättfärdigande

handledning

religionsurkund

Diskussion om ordet apologetik