apprehend

apprehend
apprehended
apprehended
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till apprehend

Hur används ordet apprehend

  • "One must try to apprehend what is the task of philosophy"

Ordet apprehend har 6 betydelser

  • Inom religion
  • Inom juridik
  • Inom polisväsende
  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom politik
religion
juridik
polisväsende
vardagligt
amerikansk engelska
politik

Ordet apprehend inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till apprehend (inom religion)

Möjliga synonymer till apprehend (inom religion)

Ordet apprehend inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet apprehend inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till apprehend (inom polisväsende)

Ordet apprehend inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till apprehend (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till apprehend (inom vardagligt)

Ordet apprehend inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till apprehend (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till apprehend (inom amerikansk engelska)

Ordet apprehend inom politik

anticipate with dread or anxiety

Översättningar (inom politik)

Synonymer till apprehend (inom politik)

Möjliga synonymer till apprehend (inom politik)

Diskussion om ordet apprehend

  • - 2018-04-03

    rädsla