arbetsanpassning

arbetsanpassningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet arbetsanpassning

  • "” Det är viktigt att arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering kommer igång så snabbt som möjligt ” skriver Arbetsmiljöverket som inte heller är imponerade av polisledningens kommentar att chefer erbjudits kurs i rehabilitering :"
  • "Kritiken gäller arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning på polisen i Örebro."
  • "Men banken hjälpte inte till med arbetsanpassning, rehabilitering eller eventuell omplacering."
  • "De lyfter i sammanhanget också fram att polismyndigheten inte tagit tillräckligt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning i samband med hans psykiska utmattningsreaktion."

Möjliga synonymer till arbetsanpassning

Diskussion om ordet arbetsanpassning