arbetsordning

arbetsordningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till arbetsordning

Hur används ordet arbetsordning

  • "Moderaterna i riksdagens trafikutskott menar att regeringen nu frångått sin sin tidigare arbetsordning, och att projektet kan komma att omprövas."
  • "Fullmäktiges ordförande Rickard Jönsson säger sig till viss del förstå kritiken, men hänvisar till den arbetsordning som gäller för sakdebatter i fullmäktige."
  • "Som underlag för beslutet ska man också granska lagtexter, tjänsteföreskrifter och arbetsordning för polismyndigheten."
  • "– Vi har en intern arbetsordning som efterlevs vad gäller hanteringen av medlemsfrågor."
  • "Sedan har man också tittat på arbetsordning och liknande, säger Eva Regårdh."
  • "Det är så vi jobbar, enligt myndighetens arbetsordning ”."
  • "Det här har gått enligt den arbetsordning som tingsrätten har, säger lagmannen Lena Berke på tingsrätten."
  • "– Vi har rutiner och en arbetsordning som vi fattat beslut om gemensamt."
  • "Gruppledaren : ” Vi har strukturerad arbetsordning ”"
  • "Tolkningen av riksdagens egen arbetsordning, och budgetregler och praxis, om hur beslut om statsbudgeten ska tas är en politisk fråga som inte kan hänvisas till något förment opartiskt organ, anser Eriksson."

Diskussion om ordet arbetsordning