arbetsvillkor

arbetsvillkoret
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet arbetsvillkor

  • "Landstingen får själva bestämma till vad pengarna ska ansvändas till men det ska handla om insatser för att förbättra situationen för personalen genom goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt."
  • "” Borde locka med arbetsvillkor ”"
  • "– Det är en brist på psykologer men då får man locka med kompetensutveckling och bra arbetsvillkor."
  • "Stress och dåliga arbetsvillkor är ofta bilden som ges av hur det är att jobba inom hemtjänsten."
  • "– Att alla som jobbar inom sjukvården får bättre arbetsvillkor, mer personal och bättre löner."
  • "Det är ett faktum att allt fler arbetar under otrygga arbetsvillkor och oroar sig för framtiden, sa han."
  • "Undersköterskor i Karlskrona är missnöjda med kommunens arbetsvillkor."
  • "Att slå ihop Blekinge till ett polisområde och förbättrade arbetsvillkor – det är två av åtgärderna som gjorts för att få fler poliser i tjänst."
  • "Kräver bättre arbetsvillkor"
  • "Se klippet för att höra om Joynul Abedins erfarenheter av svartjobb och dåliga arbetsvillkor."

Diskussion om ordet arbetsvillkor