areal

[a.reːˈɑːl]
arealen
arealer
arealerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till areal

Hur uttalas ordet areal?

[a.reːˈɑːl]

Hur böjs ordet areal på svenska?

Obestämd singular: areal
Bestämd singular: arealen
Obestämd plural: arealer
Bestämd plural: arealerna

Hur används ordet areal

  • "För att försörja ett djur så behöver det ju mer areal ekologiskt för du får lägre skördar i och med att vi inte använder konstgödning."
  • "– Det kan det finnas men det måste diskuteras hur stor areal det ska röra sig om, säger han."
  • "Ungefär 35 procent av den areal som ingick i ansökan är så kallade Natura 2000-områden, värdefulla naturområden som är skyddade enligt lag."
  • "Det blir en arealbaserad tilldelning som vi tillsammans med älgförvaltningsområdena kommer att ta fram, så det krävs en viss areal för att få skjuta en kalv och en viss areal för att få skjuta en vuxen älg, säger Jonas Bergman."
  • "Det blir en arealbaserad tilldelning som vi tillsammans med älgförvaltningsområdena kommer att ta fram, så det krävs en viss areal för att få skjuta en kalv och en viss areal för att få skjuta en vuxen älg, säger Jonas Bergman."
  • "Mindre odlad areal och mindre skörd per hektar påverkar."
  • "Det stormskadade virket ligger spritt över en stor yta, ungefär en tredjedel av Sveriges areal är berörd av efterverkningar efter stormen Dagmar."
  • "Vad innebär ökad areal för rapsodling för miljön?"
  • "Under hösten 2016 odlades 105.400 hektar höstraps, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med föregående års areal."
  • "Enligt en rapport från Naturvårdverket har ny lagstiftning gjort att omkring 25 procent av landets totala areal med utvidgat strandskydd har försvunnit de senaste åren."

Vad betyder areal inom måttenhet ?

area (av geografiskt område)

Möjliga synonymer till areal

Diskussion om ordet areal

areal

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till areal

Diskussion om ordet areal

areal

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder areal inom generell ?

of or relating to or involving an area

Diskussion om ordet areal