ark

arken
arkar
arkarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • ark  [ religion ]
 • ark  [ religion ]

Synonymer till ark

Hur böjs ordet ark på svenska?

Obestämd singular: ark
Bestämd singular: arken
Obestämd plural: arkar
Bestämd plural: arkarna

Hur används ordet ark

 • "Noaks ark"
 • "Det gjorde att maskinen plockade mer än ett ark åt gången och därför hamnade flera blanketter i samma kuvert, säger Idatas VD Martin Genhede."
 • "Men de blev tillsagda att byta om – annars skulle sidan för deras klass i skolkatalogen lämnas tom och bara vara ett svart ark."
 • "Mannen greps i Stillerydshamnen på tisdagen och hade då ett flertal ark med streckkoder med sig i bagaget."
 • "Att ersätta de ark som lånades ut från Dalarna kommer att bli svårt."
 • "Som att man inte kan kramas, inte kan dricka ur samma glas och att man inte kan ha ett normalt samliv om man lever tillsammans, säger Morgan Norman ordförande i Noaks ark för Södra Norrland och Dalarna."
 • "Organisation Noaks ark, är en av alla föreningar som jobbar hårt med att sprida kunskap inom hiv och aids."
 • "De har nu fått klartecken att ta ettåriga fjällgäss som har fötts upp på Nordens ark i Bohuslän, och sätta ut dem på fjället i Lappland."
 • "– Flugorna fastnar ju, de har hängt upp stora ark överallt som fyllts av döda flugor men eftersom det är så många märks det knappt."
 • "Jag höll upp ett A4 ark mot himlen och tänkte ” ah ”, säger Karen Froede."
 • "Men många ungdomar har vänt sig till Noaks ark i Stockholm efter att nekats anonyma test på ungdomsmottagningar."
 • "Det gjorde att maskinen plockade mer än ett ark åt gången och därför hamnade flera blanketter i samma kuvert, säger Idatas VD Martin Genhede."
 • "Men de blev tillsagda att byta om – annars skulle sidan för deras klass i skolkatalogen lämnas tom och bara vara ett svart ark."
 • "Mannen greps i Stillerydshamnen på tisdagen och hade då ett flertal ark med streckkoder med sig i bagaget."
 • "Att ersätta de ark som lånades ut från Dalarna kommer att bli svårt."
 • "Som att man inte kan kramas, inte kan dricka ur samma glas och att man inte kan ha ett normalt samliv om man lever tillsammans, säger Morgan Norman ordförande i Noaks ark för Södra Norrland och Dalarna."
 • "Organisation Noaks ark, är en av alla föreningar som jobbar hårt med att sprida kunskap inom hiv och aids."
 • "De har nu fått klartecken att ta ettåriga fjällgäss som har fötts upp på Nordens ark i Bohuslän, och sätta ut dem på fjället i Lappland."
 • "– Flugorna fastnar ju, de har hängt upp stora ark överallt som fyllts av döda flugor men eftersom det är så många märks det knappt."
 • "Jag höll upp ett A4 ark mot himlen och tänkte ” ah ”, säger Karen Froede."
 • "Men många ungdomar har vänt sig till Noaks ark i Stockholm efter att nekats anonyma test på ungdomsmottagningar."

Ordet ark har 2 betydelser

 • Inom bibliskt
 • Inom vardagligt
bibliskt
vardagligt

Vad betyder ark inom bibliskt ?

pappersblad, skrivpapper

Översättningar (inom bibliskt)

Engelska
 • ark  [ religion ]

Relaterat till ark (inom bibliskt)

fartyg

Ordet ark inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • ark  [ religion ]

Synonymer till ark (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till ark (inom vardagligt)

Relaterat till ark (inom vardagligt)

skyddsmedel

Diskussion om ordet ark

ark

arket
ark
arken
Substantiv [t]

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till ark (inom vardagligt)

Hur böjs ordet ark på svenska?

Obestämd singular: ark
Bestämd singular: arket
Obestämd plural: ark
Bestämd plural: arken

Hur används ordet ark

 • "pappersark"
 • "tryckark"

Ordet ark har 2 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom media
kontor
media

Vad betyder ark inom kontor ?

pappersblad, skrivpapper

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till ark (inom kontor)

Möjliga synonymer till ark (inom kontor)

Relaterat till ark (inom kontor)

bok

tillplattning

Ordet ark inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till ark (inom media)

Möjliga synonymer till ark (inom media)

Relaterat till ark (inom media)

tryckning

Diskussion om ordet ark

ark

arks
Substantiv

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till ark (inom media)

Ordet ark har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Vad betyder ark inom religion ?

a boat built by Noah to save his family and animals from the Flood

Översättningar (inom religion)

Svenska

Ordet ark inom generell

sacred chest where the ancient Hebrews kept the two tablets containing the Ten Commandments

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till ark (inom generell)

Diskussion om ordet ark