arkaism

arkaismen
arkaismer
arkaismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet arkaism på svenska?

Obestämd singular: arkaism
Bestämd singular: arkaismen
Obestämd plural: arkaismer
Bestämd plural: arkaismerna

Vad betyder arkaism inom lingvistik ?

ålderdomligt ord eller uttryck

Relaterat till arkaism

nybildning av ord

ålderdom

språkfel

Diskussion om ordet arkaism