arkitrav

[k-ljud]
arkitraven
arkitraver
arkitraverna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till arkitrav

Hur uttalas ordet arkitrav?

[k-ljud]

Hur böjs ordet arkitrav på svenska?

Obestämd singular: arkitrav
Bestämd singular: arkitraven
Obestämd plural: arkitraver
Bestämd plural: arkitraverna

Vad betyder arkitrav inom arkitektur ?

Fotograf: Wikipedia
tvärbjälke som vilar på pelarrad

Möjliga synonymer till arkitrav

Relaterat till arkitrav

arkitektur

topp

Diskussion om ordet arkitrav