arrogans

[aroˈgaŋs]
arrogansen
arroganser
arroganserna
Substantiv [n]

Synonymer till arrogans

Hur uttalas ordet arrogans?

[aroˈgaŋs]

Hur böjs ordet arrogans på svenska?

Obestämd singular: arrogans
Bestämd singular: arrogansen
Obestämd plural: arroganser
Bestämd plural: arroganserna

Hur används ordet arrogans

  • "Personal på Kanalbolaget vittnar om hur de mötts av nonchalans och arrogans från båtchefen när de påtalat det vårdslösa framförandet."
  • "Om det handlar om maktens arrogans eller bristande kompetens är svårt att veta."
  • "Handlar det om maktens arrogans eller bristande kompetens?"
  • "Regeringsdugligheten, Socialdemokraternas varumärke, hade fått sig en rejäl törn och en bild av maktens arrogans hade etsat sig fast."
  • "Enligt Terje Röd Larsen kommer bilden av arrogans och besserwisser-beteende i grunden ur de värderingar som vi i Norden ” känner så starkt för ”, bland annat mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, och kvinnans rättigheter."
  • "Fortsätter ni att bara svara ” vi kommenterar inte ” är det en enorm arrogans."
  • "Maken till arrogans!"
  • "” Drag av arrogans ”"
  • "Enligt moderata Barometern ” finns ett drag av tjurighet eller arrogans ” i kungens beteende och man beskriver kungens tidigare tystnad som illavarslande."
  • "Jag vill påstå att det handlar om nonchalans, på gränsen till arrogans."

Diskussion om ordet arrogans