arsenal

arsenalen
arsenaler
arsenalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till arsenal

Hur böjs ordet arsenal på svenska?

Obestämd singular: arsenal
Bestämd singular: arsenalen
Obestämd plural: arsenaler
Bestämd plural: arsenalerna

Vad betyder arsenal inom vapen ?

Tyghus betydde ursprungligen förvaringsutrymme för artilleripjäser https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyghus

Möjliga synonymer till arsenal

Relaterat till arsenal

förråd

vapen

Diskussion om ordet arsenal

arsenal

arsenals
Substantiv

Översättningar

Vad betyder arsenal inom bildligt ?

all the weapons and equipment that a country has

Möjliga synonymer till arsenal

Diskussion om ordet arsenal