art

arten
arter
arterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till art

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet art på svenska?

Obestämd singular: art
Bestämd singular: arten
Obestämd plural: arter
Bestämd plural: arterna

Hur används ordet art

 • "I åtalet jämförs det som skett med samlag – ” med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt ”."
 • "Attila Forsman fick då skapa vad Anders Nilsson kallar för ” street art ”."
 • "– Hundar vet att människan och hunden inte är samma art, men de är domesticerade sedan många, många tusen år tillbaka och vill vara oss till lags."
 • "Den rosaluddiga Mosippan trivs bäst på öppna ytor, där ingen annan vegetation kan konkurrera ut de små plantorna, som har svårt för att spridas och riskerar att dö ut eftersom det är en art som är beroende av skogsbränder."
 • "Ålen är en akut hotad art och beståndet i Europa har minskat med 90 procent sedan 1950-talet."
 • "– Vi håller på att få tillbaka en art som nästan varit borta från oss."
 • "– Det rör sig om en väldigt sällsynt art som kan ta skada av kraftverket."
 • "2012 noterades även fem arter som inte hade anträffats i Blekinge tidigare och 2013 ytterligare en art, den lilla mannagräsminerarmalen."
 • "Hyalomma marginatum är en annan art som upptäcktes för första gången i slutet av juli i Sverige."
 • "– Det här är ett ärende som bedöms vara av principiell art som vi aldrig haft förut."

Ordet art har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom zoologi, biologi
allmänt
zoologi, biologi

Vad betyder art inom allmänt ?

uppsättning av väsentliga egenskaper

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till art (inom allmänt)

Möjliga synonymer till art (inom allmänt)

Möjliga synonymer till art (inom allmänt)

Relaterat till art (inom allmänt)

tillstånd

Ordet art inom zoologi, biologi

Översättningar (inom zoologi, biologi)

Engelska

Synonymer till art (inom zoologi, biologi)

Möjliga synonymer till art (inom zoologi, biologi)

Relaterat till art (inom zoologi, biologi)

biologi

klass

benämning

Diskussion om ordet art

 • - 2008-09-18

  engelsk översättning: race

 • - 2010-06-03

  självklar betydelse

 • In_Pace - 2010-04-16

  Jag skulle inte vilja påstå att det svenska ordet 'art' översätts med något annat än species. race betyder ras och är ett annat ord.

 • In_Pace - 2009-02-26

  när jag ändå håller på. Lägg gärna in det engelska ordet 'art' som en arkaisk form utav 'are'. ordet används bland annat i shakespears verk.

art

arts
Substantiv

Översättningar (inom zoologi, biologi)

Svenska

Synonymer till art (inom zoologi, biologi)

Hur används ordet art

 • "he was a patron of art"
 • "he had mastered the art of a great craftsman"

Ordet art har 2 betydelser

 • Inom konst
 • Inom generell
konst
generell

Vad betyder art inom konst ?

the products of human creativity; works of art collectively the creation of beautiful or significant things

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till art (inom konst)

Möjliga synonymer till art (inom konst)

Ordet art inom generell

the superior ability that is attained by study and practice and observation

Översättningar (inom generell)

Synonymer till art (inom generell)

Möjliga synonymer till art (inom generell)

Diskussion om ordet art

art

Adjektiv

Diskussion om ordet art