aspekt

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet aspekt

 • "Alla är ju unika och kan ha sin egen aspekt på kärlek."
 • "Den är väl dokumenterad och väl kontrollerad av tillsynsmyndigheter, så vi lägger inte någon aspekt i det."
 • "– En viktig aspekt är att många av oss har varit i en utsatt situation och i en beroendeställning till chefen eftersom många av oss genom åren och av olika skäl haft svårt att få vanliga jobb, säger Paul Melén, en av dem som nyligen blivit uppsagd och som uppger att han i perioder arbetat sju dagar i veckan åt företaget – utan mertidsersättning."
 • "– Pengar är en viktig aspekt men kanske ännu viktigare är känslan av trygghet, säger Marina Eriksson."
 • "Havs- och vattenmyndigheten som numer innefattar fiskeriverket, menar att denna aspekt snarare rör sig om en missuppfattning."
 • "– Jag tycker att hälsoskyddsaspekten ska man titta mest på och det är en viktigare aspekt än miljön i detta avseendet, man borde ta det säkra före det osäkra och inte använda SBR."
 • "– Viltstängsel är ju en viktig aspekt, men det fungerar inte om man bara sätter viltstängsel för vilt behöver röra sig i landskapet."
 • "En viktig aspekt är att skapa kommunikation mellan svenskar och invandrare."
 • "– Det finns ju dels en ekonomisk aspekt där det finns mycket att vinna på att minska svinnet."
 • "En annan aspekt av problemet kan finnas i förarnas arbetsmiljö."
 • "Alla är ju unika och kan ha sin egen aspekt på kärlek."
 • "Den är väl dokumenterad och väl kontrollerad av tillsynsmyndigheter, så vi lägger inte någon aspekt i det."
 • "– En viktig aspekt är att många av oss har varit i en utsatt situation och i en beroendeställning till chefen eftersom många av oss genom åren och av olika skäl haft svårt att få vanliga jobb, säger Paul Melén, en av dem som nyligen blivit uppsagd och som uppger att han i perioder arbetat sju dagar i veckan åt företaget – utan mertidsersättning."
 • "– Pengar är en viktig aspekt men kanske ännu viktigare är känslan av trygghet, säger Marina Eriksson."
 • "Havs- och vattenmyndigheten som numer innefattar fiskeriverket, menar att denna aspekt snarare rör sig om en missuppfattning."
 • "– Jag tycker att hälsoskyddsaspekten ska man titta mest på och det är en viktigare aspekt än miljön i detta avseendet, man borde ta det säkra före det osäkra och inte använda SBR."
 • "– Viltstängsel är ju en viktig aspekt, men det fungerar inte om man bara sätter viltstängsel för vilt behöver röra sig i landskapet."
 • "En viktig aspekt är att skapa kommunikation mellan svenskar och invandrare."
 • "– Det finns ju dels en ekonomisk aspekt där det finns mycket att vinna på att minska svinnet."
 • "En annan aspekt av problemet kan finnas i förarnas arbetsmiljö."

Vad betyder aspekt inom generell ?

sätt att betrakta eller analysera något (i ett visst avseende)

Möjliga synonymer till aspekt

Diskussion om ordet aspekt

aspekt

aspekten
aspekter
aspekterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet aspekt på svenska?

Obestämd singular: aspekt
Bestämd singular: aspekten
Obestämd plural: aspekter
Bestämd plural: aspekterna

Ordet aspekt har 4 betydelser

 • Inom optik
 • Inom bildligt
 • Inom lingvistik
 • Inom astronomi
optik
bildligt
lingvistik
astronomi

Vad betyder aspekt inom optik ?

sätt att betrakta eller analysera något (i ett visst avseende)

Översättningar (inom optik)

Engelska

Synonymer till aspekt (inom optik)

Övrig relation till aspekt (inom optik)

Ordet aspekt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till aspekt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till aspekt (inom bildligt)

Ordet aspekt inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till aspekt (inom lingvistik)

Ordet aspekt inom astronomi

Himlakroppars inbördes position

Översättningar (inom astronomi)

Engelska

aspekt är en/ett (inom astronomi)

Diskussion om ordet aspekt