asperity

asperities
Substantiv

Hur används ordet asperity

  • "the asperity of northern winters"

Ordet asperity har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder asperity inom vardagligt ?

something hard to endure

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till asperity (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till asperity (inom vardagligt)

Ordet asperity inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet asperity