assay

assay
assayed
assayed
Verb

Översättningar

Synonymer till assay

Ordet assay har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom kemi
vardagligt
kemi

Ordet assay inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till assay (inom vardagligt)

Ordet assay inom kemi

analyze (chemical substances)

Synonymer till assay (inom kemi)

Möjliga synonymer till assay (inom kemi)

Diskussion om ordet assay

assay

assays
Substantiv

Översättningar (inom kemi)

Hur används ordet assay

  • "they made an assay of the contents"

Vad betyder assay inom juridik ?

an appraisal of the state of affairs

Möjliga synonymer till assay

Diskussion om ordet assay