assistans

assistansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till assistans

Hur används ordet assistans

  • "En person med personlig assistans skadades efter fall från en aktivitetsmatta och Karlskrona kommun anmäler nu sig själv enligt Lex Sarah"
  • "Det var i mitten av januari som en kvinna med personlig assistans lämnades ensam vid halv två på dagen för att sova."
  • "Karlshamns kommun gör en lex Sarah-anmälan sedan en person med personlig assistans dagtid och larm nattetid skadats."
  • "Kvinnorna och männen tillhör samma familj och flera av familjemedlemmarna lider av funktionshinder som gör att de är berättigade till personlig assistans."
  • "En lex Sarah-anmälan görs nu i fallet och i anmälan framkommer att det finns flera brister i kommunikationen mellan hemtjänst och personlig assistans."
  • "En kvinna med personlig assistans i Olofströms kommun lämnades ensam utan mat och mediciner i nästan tolv timmar."
  • "Brukaren hade vid tillfället personlig assistans mellan klockan 8 och 16 men på grund av otydlighet kring arbetschemat missades hembesöket."
  • "Men Förvaltningsrätten bestämmer avgiften till sammanlagt 150 000 kronor eftersom kommunen, under hela den aktuella tiden, haft stora kostnader för kvinnans personliga assistans."
  • "Den lyckades ta sig upp ur diket utan assistans."
  • "Det handlar om personlig assistans, barnavården samt försörjningsstöd, säger socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson ( M ) till tidningen."

Vad betyder assistans inom allmänt ?

hjälp, stöd

Möjliga synonymer till assistans

Diskussion om ordet assistans