astrolog

astrologen
astrologer
astrologerna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet astrolog på svenska?

Obestämd singular: astrolog
Bestämd singular: astrologen
Obestämd plural: astrologer
Bestämd plural: astrologerna

Hur används ordet astrolog

  • "Han var astronom, astrolog och alkemist."
  • "– I Sverige finns till exempel tidningen Bangs astrolog."
  • "Han var astronom, astrolog och alkemist."
  • "Hjälp av astrolog"
  • "I sitt arbete vände sig Nancy Reagan till en astrolog, Joan Quigley, som en av sina närmaste medarbetare för att få konkreta råd."
  • "Namnen valdes bland tusentals förslag från besökare, sedan en astrolog tagit fram begynnelsebokstäverna för varje kalvs namn, baserat på deras horoskop."
  • "En rysk astrolog, Marina Bai, har stämt Nasa på två miljarder kronor för den skada hon anser sig ha drabbats av när projektilen från rymdsonden Deep Impact träffade kometen."
  • "Rysk astrolog stämmer Nasa"
  • "En astrolog har ställt ett horoskop om Timrå."

Vad betyder astrolog inom generell ?

person som ägnar sig åt astrologi

Möjliga synonymer till astrolog

Diskussion om ordet astrolog