asyndeton

asyndetonen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder asyndeton inom lingvistik ?

retorisk figur som består i att bindeord utelämnas

Möjliga synonymer till asyndeton

Diskussion om ordet asyndeton

asyndeton

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder asyndeton inom lingvistik ?

retorisk figur som består i att bindeord utelämnas

Diskussion om ordet asyndeton