atombomb

atombomben
atombomber
atombomberna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till atombomb

Hur böjs ordet atombomb på svenska?

Obestämd singular: atombomb
Bestämd singular: atombomben
Obestämd plural: atombomber
Bestämd plural: atombomberna

Hur används ordet atombomb

  • "– Kroppen släpper en ” atombomb ” i sitt eget land, beskriver Adam Linder, som tillsammans med läkarkolleger i USA och Kanada forskar om sepsis."
  • "Men just nu orkar jag inte prata om detta då det känns som om hela vår familj träffats av en atombomb."
  • "Det här är artikel 7 – ” EU:s atombomb ”"
  • "Den kallas EU:s atombomb – artikel 7 i Lissabonfördraget."
  • "Kärleken beskrevs ömsom som ett mirakel, ömsom som en atombomb."
  • "Men hur lyckades det slutna landet utveckla en atombomb från första början?"
  • "Det var första gången en sittande amerikansk president besökt den japanska staden, där USA fällde en atombomb 1945."
  • "Ville bygga blågul atombomb"
  • "Den svenska linjen med eget uran och egna atomkraftverk var också en del i försöken att framställa en svensk atombomb."
  • "Genom atomkraftverken skulle man kunna framställa det plutonium som behövdes till en atombomb."

Ordet atombomb inom

Möjliga synonymer till atombomb

Relaterat till atombomb

vapen

Diskussion om ordet atombomb