attendance

attendances
Substantiv

Synonymer till attendance

Hur används ordet attendance

  • "Your attendance is requested at the meeting"

Ordet attendance har 4 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom religion
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
luftfart
religion
vardagligt
ALLMÄNT

Vad betyder attendance inom luftfart ?

the act of being present (at a meeting or event etc.)

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till attendance (inom luftfart)

Möjliga synonymer till attendance (inom luftfart)

Ordet attendance inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till attendance (inom religion)

Möjliga synonymer till attendance (inom religion)

Ordet attendance inom vardagligt

dance attendande upon; of men to women

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till attendance (inom vardagligt)

Ordet attendance inom ALLMÄNT

of someone who is not feeling well

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till attendance (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till attendance (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet attendance