attraktivitet

attraktiviteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet attraktivitet

  • "– Kvinnors företagande är en strategisk viktig fråga för Blekinges utveckling och attraktivitet, menar Christina Mattisson ( S ), ordförande för Region Blekinge."
  • "En av dem är att staden riskerar att förlora i attraktivitet om inte arbetet fortlöper som planerat."
  • "– Högskolan Kristianstad har under senare år kraftigt ökat sin attraktivitet genom allt fler sökande studenter."
  • "Politikerna har bland annat fått svara på frågan om den egna kommunens attraktivitet i relation till andra kommuner av samma storlek."
  • "Det är våra starka kulturbärare, så det här har ett stort värde för vår kommun och vår attraktivitet, säger Anna Hed ( C )."
  • "– Det behövs åtgärder för att öka yrkets attraktivitet liksom att skapa likvärdiga förutsättningar för lärare i hela landet."
  • "Britterna fruktar att de bästa hjärnorna kommer att fly till USA och att Londons attraktivitet minskar."
  • "– Gör vi allt fler av våra inköp på nätet behöver staden erbjuda en annan typ av attraktivitet."
  • "Hoppas på ökad attraktivitet"
  • "– Vi pratar mycket om att kulturen skapar en attraktivitet, att vi vill bo här för att det finns saker att göra."

Möjliga synonymer till attraktivitet

Diskussion om ordet attraktivitet