avbrottsförsäkring

avbrottsförsäkringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avbrottsförsäkring

  • "Samtidigt behåller yrkesfiskarna sin särskilda avbrottsförsäkring."
  • "Inte ens om någon dör och därför får inte klubben någon ersättning via sin avbrottsförsäkring."
  • "Det är deras särskilda avbrottsförsäkring som hittills hindrat en fusion."
  • "Klubben har en så kallad avbrottsförsäkring, men den täcker inte allt ekonomiskt bortfall."
  • "Klubben har en avbrottsförsäkring och alla ridskoleelever ska kompenseras för inställda lektioner men hur är inte bestämt ännu."
  • "Den avbrottsförsäkring som vi har haft i 40 dagar är snart slut, men nu får vi ändå kompensation för det ekonomiska bortfallet, säger hon."
  • "Förutom reglering av anställningsfrågor har damerna fått ett försäkringspaket bestående av ersättning vid medicinsk invaliditet och dödsfall, bestående avbrottsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring."
  • "Förutom reglering av anställningsfrågor har damerna fått ett försäkringspaket bestående av ersättning vid medicinsk invaliditet och dödsfall, bestående avbrottsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring."

Relaterat till avbrottsförsäkring

avtal

förutseende

Diskussion om ordet avbrottsförsäkring