avisning

avisningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet avisning

 • "Propylenglykol används bland annat i rengöringsmedel och vid avisning av flygplan."
 • "Båda lovade att snöröjning, avisning och information nu ska fungera bättre än tidigare."
 • "Miljödomstolen konstaterar i sin dom att antalet landingar är få och att varken tankning eller avisning kommer att ske på Åresjön och därför är buller eller kemikalier inget problem."
 • "* Krävs stor kapacitet för avisning av tågen."
 • "– Vi kommer att bygga ut båda portarna i vardera riktningen så att vi kan sluta igen här och det är speciellt viktigt under vinterhalvåret så att vi har möjlighet att ha en fungerande svarvning och avisning, säger Jörgen Mörtsell, verkstadschef på Euromaint i Luleå."
 • "Inför den här vintern ska företaget bygga ut hallen för att kunna ta emot Norrtågs betydligt längre lok och tågset för avisning och underhåll."
 • "Ett nedisat tåg väger 20-30 ton mer än normalt och måste in på verkstad för avisning."
 • "Nu ska alla tåg in för avisning, och förhoppningen är att trafiken ska vara igång i morgon igen."
 • "Reparationer och avisning av tågen behöver inte längre behöver göras i Helsingborg och Västerås."
 • "Från flygledartornet börjar man nu förbereda sig för en årstid när snöröjning ska koordineras med avisning och fågeljakt."

Ordet avisning har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom geologi
meteorologi
geologi

Vanligast betydelse av ordet avisning inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till avisning (inom meteorologi)

Ordet avisning inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Diskussion om ordet avisning