avkragning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet avkragning

  • "Kyrkan har en tydlig reprimandordning : lägsta graden är en skriftlig erinran, sedan kommer en prövotid på tre år, slutligen finns så kallad avkragning, att man fråntas präst- eller diakonämbetet"
  • "Överklagandenämnden upphäver rent formellt domkapitlets beslut och ordföranden Johan Munck menar att hens utspel om homosexuella ” inte var så farliga ” att det skulle leda till avkragning."
  • "Nämnden upphäver Domkapitlets beslut om avkragning."
  • "Beslut om avkragning"
  • "Präst hade relation med ung pojke – straffas med avkragning"

Diskussion om ordet avkragning