avlämning

avlämningen
avlämningar
avlämningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till avlämning

Hur böjs ordet avlämning på svenska?

Obestämd singular: avlämning
Bestämd singular: avlämningen
Obestämd plural: avlämningar
Bestämd plural: avlämningarna

Hur används ordet avlämning

  • "40-åringen döms för att ha varit den som planerat och beslutat om nödvändiga åtgärder för smugglingen, samt för att ha varit delaktig i att organisera transporten, paketeringen, förvaringen och avlämning av cannabisen i Kungsängen."
  • "• All avlämning och upphämtning av passagerare sker utanför terminalen"

Ordet avlämning har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom militärväsen
vardagligt
militärväsen

Ordet avlämning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till avlämning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till avlämning (inom vardagligt)

Ordet avlämning inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till avlämning (inom militärväsen)

Diskussion om ordet avlämning

  • - 2010-10-25

    Avlämning är inte detsamma som en inpektion (eller visitation som det heter i det militära). Avlämning betyder att ett befäl överlämnar befälet till et annat befäl.