avlastning

avlastningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till avlastning

Hur används ordet avlastning

 • "Fartyget anlände till avlastningshamnen"
 • "– Vi försöker på olika sätt hitta avlastning för personalen och hitta bra tider och schema."
 • "– Men brottsofferjourerna kan ju också fungera som en avlastning för polisen, genom att vi kan informera och stötta brottsoffer, påpekar Sven-Erik Alhem."
 • "De frivilliga och brandmännen som är där nu behöver avlastning, säger Ellie Giliusson."
 • "– Det ersätter ju inte sjuksköterskorna, men det kan åtminstone bli en avlastning och fler händer i omvårnaden."
 • "Det är fint att ge av sin tid till någon annan och hjälpa de äldres anhöriga med avlastning, säger Cissi Dahl."
 • "– Det är väldigt värdefullt eftersom ambulanstransporterna har varit hårt ansträngda, och personalen kan få en viss avlastning, säger hälso – och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson."
 • "Behöver avlastning"
 • "Verksamheterna fungerar som en avlastning där barnen bor under en kortare tid."
 • "Familjen känner att de behöver avlastning med hjälpen till Nelly och har ansökt om personlig assistans, men har fått nej."
 • "Samtidigt betonar regionen att fler vaccinationsställen innebär fler tider till allmänheten i fas 4 och en avlastning för primärvården."

Ordet avlastning har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom bildligt
bildligt
bildligt

Vad betyder avlastning inom bildligt ?

det att avlasta

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till avlastning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till avlastning (inom bildligt)

Relaterat till avlastning (inom bildligt)

omplacering

Ordet avlastning inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till avlastning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till avlastning (inom bildligt)

Diskussion om ordet avlastning