avlopp

avloppet
avlopp
avloppen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till avlopp

avlopp har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet avlopp på svenska?

Obestämd singular: avlopp
Bestämd singular: avloppet
Obestämd plural: avlopp
Bestämd plural: avloppen

Hur används ordet avlopp

 • "Material som lätt kan förstöras av hetta får inte användas för spygatt, sanitära utsläpp och andra avlopp som utmynnar nära vattenlinjen och där materialfel vid brand kan ge upphov till fara för vattenfyllning av fartyget. eur-lex.europa.eu"
 • "Som systemet fungerar i dag måste en kommun dra fram kommunalt vatten och avlopp om ett mindre område sväller."
 • "15 procent av de husägare i Karlskrona som har enskilt avlopp står för hälften av utsläppen."
 • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
 • "Förhöjda halter kan tyda på en förorening från avföring i till exempel avlopp."
 • "– Cirka 100 000 avlopp kan till och med vara olagliga, säger han."
 • "En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre."
 • "Pengarna användes till att dra vatten, avlopp och fiberkabel."
 • "Det går alldeles för långsamt med arbetet att bygga bort dåliga avlopp."
 • "Det finns omkring 250 000 sådana avlopp."
 • "Det handlar om husägare som idag har eget avlopp, men som inom några år tvingas koppla upp sig mot det kommunala."
 • "Som systemet fungerar i dag måste en kommun dra fram kommunalt vatten och avlopp om ett mindre område sväller."
 • "15 procent av de husägare i Karlskrona som har enskilt avlopp står för hälften av utsläppen."
 • "Bättre reningsteknik, undantag för äldre personer som kanske inte har råd, höjt rotavdrag för att göra det billigare att förbättra sitt enskilda avlopp som kan kosta uppemot 100 000 kronor att uppgradera, är några förslag från Villaägarna för att lindra effekterna."
 • "Förhöjda halter kan tyda på en förorening från avföring i till exempel avlopp."
 • "– Cirka 100 000 avlopp kan till och med vara olagliga, säger han."
 • "En utredning ska se över hur fastighetsägare kan få incitament att rena sina avlopp bättre."
 • "Pengarna användes till att dra vatten, avlopp och fiberkabel."
 • "Det går alldeles för långsamt med arbetet att bygga bort dåliga avlopp."
 • "Det finns omkring 250 000 sådana avlopp."
 • "Det handlar om husägare som idag har eget avlopp, men som inom några år tvingas koppla upp sig mot det kommunala."
 • "Sjöns avlopp spärrades med en damm."

Ordet avlopp har 2 betydelser

 • Inom boende
 • Inom teknik
boende
teknik

Vad betyder avlopp inom boende ?

avloppssystem, system för att avleda och ta hand om avloppsvatten

Översättningar (inom boende)

Synonymer till avlopp (inom boende)

Övrig relation till avlopp (inom boende)

avlopp har undergrupp (inom boende)

Möjliga synonymer till avlopp (inom boende)

Relaterat till avlopp (inom boende)

tillbakagång

vattenledning

öppning

torrhet

förbrukning

utträde

renlighet

vattenflöde

nedgång

Ordet avlopp inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till avlopp (inom teknik)

Övrig relation till avlopp (inom teknik)

Diskussion om ordet avlopp