avloppsrör

avloppsröret
avloppsrör
avloppsrören
Substantiv [t]

Synonymer till avloppsrör

Övrig relation till avloppsrör

Hur böjs ordet avloppsrör på svenska?

Obestämd singular: avloppsrör
Bestämd singular: avloppsröret
Obestämd plural: avloppsrör
Bestämd plural: avloppsrören

Hur används ordet avloppsrör

  • "I stället är xylofonen byggd av furu och sammansatt med hjälp av bland annat en fiskelina, avloppsrör och ventilgummi."
  • "Miljonprogramhusen står inför omfattande renoveringsbehov där tak, fönster, avloppsrör och fasader måste rustas upp."
  • "Skadesanerare har den senaste tiden varit på plats på förskolorna för att säkra upp golvbrunnar och avloppsrör och installera råttfällor."
  • "Trots att fastighetsägaren har vidtagit vissa åtgärder, såsom att täta avloppsrör och målat om en mögelskadad vägg, beskrivs odören fortsatt som ” fruktansvärd ” och personal är oroliga för hur deras hälsa påverkas."
  • "– Den vanligaste platsen de tar sig in i bostäder är under diskbänksskåpet i köket eftersom det finns otätheter vid vatten- och avloppsrör, säger Anders Söderlund."
  • "Nästa mätning i stadens avloppsrör planeras till midsommarafton."
  • "För andra gången på 15 år brast på tisdagen ett avloppsrör i taket på bensinmacken vid Gävlebro utanför Gävle."
  • "Ett avloppsrör i plast har brunnit av och det kan ha gjort att röret istället fungerat som en skorsten som snabbt spridit mycket rök i huset."
  • "Det var den 19 februari i fjol vid arbete med att lägga ner avloppsrör som dödsolyckan inträffade."
  • "Milslångt avloppsrör läggs mellan Grycksbo och Falun"

Vad betyder avloppsrör inom teknik ?

rör för avledning av smutsigt vatten

Möjliga synonymer till avloppsrör

Relaterat till avloppsrör

vattenledning

öppning

renlighet

Diskussion om ordet avloppsrör