avmagring

avmagringen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Övrig relation till avmagring

Hur används ordet avmagring

  • "Svåra parasitangrepp kan ge avmagring och dödsfall, men kan också vara en följd av andra sjukdomstillstånd."
  • "En tjur hade avlidit efter att ha fått för lite mat och ett tjugotal nötkreatur led av avmagring."
  • "Sjukdomen angriper och bryter ned hjärnan och ger neurologiska symtom, hjärnskador och avmagring."
  • "Samtidigt ska flera av katterna inte fått tillräckligt med foder och vatten, vilket lett till avmagring och uttorkning."
  • "Han hade heller inte gett dem tillräckligt med mat och vatten, vilket lett till avmagring och uttorkning i flera fall."
  • "” Katterna visar tydligt tecken på sjukdom ( diarré, ögonproblem, uttorkning, avmagring )."
  • "Tuberkulos ( tbc ) är en bakteriesjukdom med luftburen smitta som kan orsaka feber, trötthet, avmagring och hosta."
  • "Det gäller t.ex. diffusa magbesvär, trötthet och avmagring."
  • "Det kan vara onormalt beteende och avmagring."
  • "De visade tecken på avmagring."

Diskussion om ordet avmagring