avmattning

avmattningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till avmattning

Hur används ordet avmattning

 • "Totalt har 28 varvsarbetare drabbats och undersökningen visar ingen avmattning i antalet fall."
 • "Det är 28 varvsarbetare som har drabbats av lungsäckscancer och undersökningen visar ingen avmattning i antalet fall."
 • "– Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin."
 • "– Vi ser ingen avmattning."
 • "Arbetsförmedlingen i Blekinge presenterade i dag sin prognos inför nästa år och nu väntar en avmattning jämfört med fjolåret, då arbetslösheten i länet minskade med 3 500 personer."
 • "Skälen för få passagerare, avmattning i konjunturen och stigande oljepriser."
 • "Nej, för vinsten är fortsatt hög och några tendenser till avmattning syns inte till."
 • "– Marknaden har minskat för oss, sista kvartalet förra året såg vi en avmattning på hela marknaden, så det ser inte ljust ut."
 • "Enligt företagsledningen är det här en följd av en avmattning på byggmarknaden."
 • "– Men i slutet av 2017 ser vi en avmattning."

Ordet avmattning har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
vardagligt
ekonomi

Vad betyder avmattning inom vardagligt ?

minskning, det att avmattas

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till avmattning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till avmattning (inom vardagligt)

Relaterat till avmattning (inom vardagligt)

ohälsa

nedgång

underkastelse

oförmåga

olikhet

avmattning

nedtryckning

omogenhet

tungsinthet

Ordet avmattning inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till avmattning (inom ekonomi)

Diskussion om ordet avmattning