avog

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet avog

  • "Men även detta är Jönsson avog till, och han klargör vad som händer om inte pengarna är tillbaka senast den 9 december."
  • "Men varför var banken så avog?"
  • "– Jag har aldrig varit med om en så avog inställning från Boliden"

Vad betyder avog inom kemi ?

med en avvisande, illvillig eller negativ inställning#Svenska|inställning (till något); ovänlig#Svenska|ovänlig, vrång#Svenska|vrång

Relaterat till avog

hat

ont

gensträvighet

ovänskap

illvilja

ovillighet

misshag

Diskussion om ordet avog