avplaning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet avplaning

  • "I stället ser de en avplaning av antalet nyinsjuknade och att antalet personer som behöver vårdas på intensivvårdsavdelning ligger på en stabilt låg nivå."
  • "– När det gäller dödstalen ser vi nu tyvärr allt mer en tydlig avplaning av minskningen."
  • "Johan Karlsson, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, sade på en presskonferens i regeringskansliet Rosenbad att svininfluensan inte ökar lika snabbt längre : - Vi ser en avplaning."
  • "– Vi har en avplaning i Stockholm nu, men vi börjar att se en viss ökning av resten av landet."
  • "– Region Skåne noterar en något minskad belastning idag men det är för tidigt att bedöma om detta är ett uttryck för en begynnande avplaning."
  • "– Region Skåne noterar en något minskad belastning idag men det är för tidigt att bedöma om detta är ett uttryck för en begynnande avplaning."
  • "– Efter att vi började provta där och Gottsundaborna blev varse att det var en ökad smittspridning där så ser vi nu en avplaning och till och med minskning där."
  • "Video : ” Vi ser en avplaning senaste veckan ” :"
  • "– Vi ser en avplaning under senaste veckan och det stämmer ganska bra med de förväntade effekterna av de lokala rekommendationerna, säger Mats Martinell, medicinskt ledningsansvarig för provtagningsenheten."

Diskussion om ordet avplaning