avsända

avsänder
avsände
avsänt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till avsända

Hur böjs ordet avsända på svenska?

Presens: avsänder
Preteritum: avsände
Supinum: avsänt

Hur används ordet avsända

  • "En annan gemensam faktorär att samtliga, förutom ett fåtal, varit avsända från Finland."
  • "Mejlen är avsända med 15 minuters mellanrum."
  • "Västerbottensnytt beklagar det allvarliga misstag som inträffat trots att redaktionen har försökt kontrollera äktheten i det avsända mejlet."

Ordet avsända har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
ekonomi
teknik

Vad betyder avsända inom ekonomi ?

skicka iväg ett brev eller paket

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till avsända (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till avsända (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till avsända (inom ekonomi)

Ordet avsända inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till avsända (inom teknik)

Diskussion om ordet avsända