avsöndra

avsöndrar
avsöndrade
avsöndrat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet avsöndra på svenska?

Presens: avsöndrar
Preteritum: avsöndrade
Supinum: avsöndrat

Hur används ordet avsöndra

  • "23 procent av förskolorna hade förkläden som var tillverkade av PVC, som enligt Naturskyddsföreningen riskerar att avsöndra ftalater."
  • "– Om gadden finns kvar ska man börja med att plocka bort den för den kan fortsätta att avsöndra lite gift."

Ordet avsöndra har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom juridik
  • Inom geologi, kemi
  • Inom generell
medicin
juridik
geologi, kemi
generell

Vad betyder avsöndra inom medicin ?

Avskilja från ett ämne

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till avsöndra (inom medicin)

Möjliga synonymer till avsöndra (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet avsöndra inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till avsöndra (inom juridik)

Möjliga synonymer till avsöndra (inom juridik)

Ordet avsöndra inom geologi, kemi

Översättningar (inom geologi, kemi)

Möjliga synonymer till avsöndra (inom geologi, kemi)

Ordet avsöndra inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till avsöndra (inom generell)

Relaterat till avsöndra (inom generell)

ental

Diskussion om ordet avsöndra

avsöndrad

Okänd ordklass

Relaterat till avsöndrad

utskiljning

Diskussion om ordet avsöndrad