avsevärd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet avsevärd

 • "Anledningen till verkets nej är att det under 13 år hinner ske en avsevärd teknisk och ekonomisk utveckling och som gör att förutsättningarna för tillståndet kan förändras."
 • "– De har varit här vid flera tillfällen, och nu har de gjort avsevärd skada, säger klubbchefen Björn Borg."
 • "Solna tingsrätt skriver i domen att det urinprov som togs på Lindholm ” med avsevärd styrka visar att Ola Lindholm uppsåtligen brukat kokain ”."
 • "Eftersom en avsevärd del av stadens avlopp tidigare har gått ut i tjärnen räknas den till en av Sveriges mest förorenade sjöar och innehåller cirka 120 kilo kvicksilver, bland annat."
 • "Fallhöjden kan också bli avsevärd då det är fråga om höga konstruktioner."
 • "” om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten har visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. ”"
 • "Mannen ansöker nu om att återfå läkarlegitimationen och anger som argument att ” avsevärd tid förflutit ” sedan domen."
 • "” Sammantaget finner domkapitlet att prästen i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha genom ett oskickligt pastoralt handlande."
 • "Men jämfört med i januari är det ändå en avsevärd förbättring."
 • "Om någon anser att ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller kan antas farlig för människor så kan polismyndigheten låta avliva djuret om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning."
 • "Anledningen till verkets nej är att det under 13 år hinner ske en avsevärd teknisk och ekonomisk utveckling och som gör att förutsättningarna för tillståndet kan förändras."
 • "– De har varit här vid flera tillfällen, och nu har de gjort avsevärd skada, säger klubbchefen Björn Borg."
 • "Solna tingsrätt skriver i domen att det urinprov som togs på Lindholm ” med avsevärd styrka visar att Ola Lindholm uppsåtligen brukat kokain ”."
 • "Eftersom en avsevärd del av stadens avlopp tidigare har gått ut i tjärnen räknas den till en av Sveriges mest förorenade sjöar och innehåller cirka 120 kilo kvicksilver, bland annat."
 • "Fallhöjden kan också bli avsevärd då det är fråga om höga konstruktioner."
 • "” om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten har visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. ”"
 • "Mannen ansöker nu om att återfå läkarlegitimationen och anger som argument att ” avsevärd tid förflutit ” sedan domen."
 • "” Sammantaget finner domkapitlet att prästen i avsevärd mån har skadat det anseende en präst bör ha genom ett oskickligt pastoralt handlande."
 • "Men jämfört med i januari är det ändå en avsevärd förbättring."
 • "Om någon anser att ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller kan antas farlig för människor så kan polismyndigheten låta avliva djuret om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning."

Diskussion om ordet avsevärd