avskaffa

avskaffar
avskaffade
avskaffat
Verb

Översättningar

Synonymer till avskaffa

Övrig relation till avskaffa

Hur böjs ordet avskaffa på svenska?

Presens: avskaffar
Preteritum: avskaffade
Supinum: avskaffat

Hur används ordet avskaffa

 • "Dessutom är det inte meningen att avskaffa taxfreeförsäljningen."
 • "” Vi vill avskaffa de nuvarande turordningsreglerna i las och ersätta dem med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens ”, står det på Folkpartiets hemsida."
 • "Erfarenheterna från försöket var så överväldigande att den så kallade Timplanedelegationen år 2005 föreslog regeringen att avskaffa den nationella timplanen."
 • "Mest prat är löftet att avskaffa Fas 3 i arbetslöshetsförsäkringen."
 • "C och KD vill avskaffa arbetsgivaransvaret, FP tvekar och M vill avvakta resultaten av en utredning, enligt Ekot."
 • "Att avskaffa Fas 3 är en lek med ord."
 • "Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att man ska avskaffa timplanen i grundskolan, det vill säga elevers rätt till ett visst antal lektioner i varje ämne per läsår, men länder med hög utbildningskvalitet har timplaner."
 • "Partiet vill avskaffa den andra sjuklöneveckan för företag med som mest 50 anställda."
 • "20-punktsprogrammet bjuder ändå på typiskt ” populistiska ” löften : folkomrösta om euron, slopa fastighetsskatten, införa medborgarlön, avskaffa partistöden och låta de folkvalda sitta i max två mandatperioder."
 • "Hög tid avskaffa timplanerna"
 • "Pilthammar har varit politiskt aktiv i tjugo år och driver sedan länge en uppmärksammad blogg där hon bland annat förespråkat avkriminalisering av cannabis, sagt sig vilja avskaffa sexköpslagen och kritiserat # metoo-kampanjen."
 • "– Däremot kräver jag svar på hur de ställer sig till förslagen om att avskaffa valfriheten i Karlskrona."
 • "Det handlar bland annat om utökade möjligheter till anhöriginvandring och om att avskaffa ID-kontrollerna vid den svenska gränsen."
 • "Det här undersökningsresultatet innebär en uppmaning till våra politiker att ta initiativ för att avskaffa de förlegade strukturella löneskillnaderna, säger Annika Strandhäll, ordförande i Vision."
 • "– Det är enkelt att förstå – han vill avskaffa demokratin i landet."
 • "Vill avskaffa demokratin"
 • "Riksdagen vill avskaffa apotekets monopol på läkemedel och tog igår ett formellt beslut att låta receptfria läkemedel säljas i vanliga matbutiker."
 • "Manifestationen ägde rum med anledning av FN s internationella dag för att avskaffa mäns våld mot kvinnor"
 • "Förra veckan kom regeringens utredare med förslaget att avskaffa värnplikten i fredstid."
 • "Centern i Rättvik vill avskaffa 4 av 5 kommunala nämnder."

Vad betyder avskaffa inom allmänt ?

sluta använda något (stort) i samhället, ett evenemang e. dyl.

Möjliga synonymer till avskaffa

Relaterat till avskaffa

upphörande

förstörelse

uteslutning

förnekelse

tomrum

annullering

uppehåll

återgång

tillbakagång

fråndragning

lägesförändring

Diskussion om ordet avskaffa