avskilja

avskiljer
avskilde
avskilt
Verb

Synonymer till avskilja

Hur böjs ordet avskilja på svenska?

Presens: avskiljer
Preteritum: avskilde
Supinum: avskilt

Hur används ordet avskilja

 • "Vi sätter upp skärmar och försöker avskilja så gott det går."
 • "Vi skulle kunna avskilja koldioxid från rökgaserna på Filbornaverket och pumpa ner det i marken."
 • "Man måste kunna avskilja dem från samhället under längre tid."
 • "Att avskilja koldioxid från de 27 industrianläggningar med de största utsläppen skulle i ett slag kunna halvera Sveriges koldioxidutsläpp, det visar beräkningar från Chalmers högskola som professor Filip Johnsson gjort."
 • "Regeringens utredare förslår därför omfattande statliga investeringar på att avskilja och gräva ned koldioxiden från pappersindustrierna och fjärrvärmeverk."
 • "Regeringen måste storsatsa på att avskilja och lagra koldioxid för att kunna nå Sveriges klimatmål – över tio miljoner ton koldioxid per år skulle kunna lagras under bland annat Östersjöns botten."
 • "Efter uppmärksammade rymningar och andra säkerhetsproblem som att personal utsatts för hot och våld, pågår just nu ett arbete för att göra SIS-hemmen säkrare och att avskilja de ungdomar som dömts för brott från de övriga."
 • "Hon stod 2002 inför rätta i Turkiet för ” försök att omstörta den konstitutionella ordningen ” och ” försök att avskilja del av det turkiska territoriet ”."
 • "Filter är väldigt intressant, ett vanligt oljefilter i en bil till exempel används ju för att avskilja metallpartiklar, så här kan vi filtrera mycket fina partiklar, säger Lars Berglund, professor i trävetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan."
 • "” I dag har SiS möjlighet att avskilja i upp till 24 timmar."
 • "Vi sätter upp skärmar och försöker avskilja så gott det går."
 • "Vi skulle kunna avskilja koldioxid från rökgaserna på Filbornaverket och pumpa ner det i marken."
 • "Man måste kunna avskilja dem från samhället under längre tid."
 • "Att avskilja koldioxid från de 27 industrianläggningar med de största utsläppen skulle i ett slag kunna halvera Sveriges koldioxidutsläpp, det visar beräkningar från Chalmers högskola som professor Filip Johnsson gjort."
 • "Regeringens utredare förslår därför omfattande statliga investeringar på att avskilja och gräva ned koldioxiden från pappersindustrierna och fjärrvärmeverk."
 • "Regeringen måste storsatsa på att avskilja och lagra koldioxid för att kunna nå Sveriges klimatmål – över tio miljoner ton koldioxid per år skulle kunna lagras under bland annat Östersjöns botten."
 • "Efter uppmärksammade rymningar och andra säkerhetsproblem som att personal utsatts för hot och våld, pågår just nu ett arbete för att göra SIS-hemmen säkrare och att avskilja de ungdomar som dömts för brott från de övriga."
 • "Hon stod 2002 inför rätta i Turkiet för ” försök att omstörta den konstitutionella ordningen ” och ” försök att avskilja del av det turkiska territoriet ”."
 • "Filter är väldigt intressant, ett vanligt oljefilter i en bil till exempel används ju för att avskilja metallpartiklar, så här kan vi filtrera mycket fina partiklar, säger Lars Berglund, professor i trävetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan."
 • "” I dag har SiS möjlighet att avskilja i upp till 24 timmar."

Ordet avskilja har 2 betydelser

 • Inom brittisk engelska
 • Inom kemi
brittisk engelska
kemi

Vad betyder avskilja inom brittisk engelska ?

placera på en plats skild från mängden; ta någon eller något bort från något sammanhang till vilket den eller det naturligt tillhöra|hör eller har varit i

Synonymer till avskilja (inom brittisk engelska)

Relaterat till avskilja (inom brittisk engelska)

relationslöshet

fördelning

splittring

fråndragning

brist på sammanhang

lägesförändring

ental

utskiljning

särskiljning

Ordet avskilja inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Möjliga synonymer till avskilja (inom kemi)

Diskussion om ordet avskilja

avskiljande

avskiljandet
avskiljanden
avskiljandena
Substantiv [t]

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till avskiljande (inom kemi)

Hur böjs ordet avskiljande på svenska?

Obestämd singular: avskiljande
Bestämd singular: avskiljandet
Obestämd plural: avskiljanden
Bestämd plural: avskiljandena

Hur används ordet avskiljande

 • "Mark- och miljödomstolen tycket precis som länsstyrelsen att det hus som redan finns på platsen, ett garage, inte är tillräckligt avskiljande från bäcken."
 • "Men högskolans avskiljandenämnd avslår begäran – brottet är inte tillräckligt allvarligt och bristande lämplighet är inte grund för avskiljande, enligt nämnden."
 • "Örebro kommun har lovat att alla kommunala grundskolor ska få nya, tryggare duschutrymmen med avskiljande väggar och ett bås med låsbar dörr."
 • "Och även duschutrymmen – att vi faktiskt har avskiljande väggar eller draperier mellan de olika duschutrymmena, säger Marlene Jörhag ( KD ), som snart tillträder som kommunalråd."
 • "Lennart Palmgren säger att fängelserna och häktena inte har kapacitet att genomföra möten och förhör genom avskiljande glasväggar."
 • "I en rapport skriver Socialstyrelsen att ” avskiljande har vid flera tillfällen ordinerats trots att avskiljande aldrig får tillgripas i behandlingssyfte ”."
 • "I en rapport skriver Socialstyrelsen att ” avskiljande har vid flera tillfällen ordinerats trots att avskiljande aldrig får tillgripas i behandlingssyfte ”."
 • "Enligt Socialstyrelsen får avskiljande aldrig användas i behandlingssyfte, utan endast om en patient genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter."
 • "Enligt Socialstyrelsen får avskiljande aldrig användas i behandlingssyfte, utan endast om en patient genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter."
 • "HAN gick på hans linje och anser inte att kriterierna för avskiljande uppfylls."

Diskussion om ordet avskiljande

avskiljande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet avskiljande

 • "Mark- och miljödomstolen tycket precis som länsstyrelsen att det hus som redan finns på platsen, ett garage, inte är tillräckligt avskiljande från bäcken."
 • "Men högskolans avskiljandenämnd avslår begäran – brottet är inte tillräckligt allvarligt och bristande lämplighet är inte grund för avskiljande, enligt nämnden."
 • "Örebro kommun har lovat att alla kommunala grundskolor ska få nya, tryggare duschutrymmen med avskiljande väggar och ett bås med låsbar dörr."
 • "Och även duschutrymmen – att vi faktiskt har avskiljande väggar eller draperier mellan de olika duschutrymmena, säger Marlene Jörhag ( KD ), som snart tillträder som kommunalråd."
 • "Lennart Palmgren säger att fängelserna och häktena inte har kapacitet att genomföra möten och förhör genom avskiljande glasväggar."
 • "I en rapport skriver Socialstyrelsen att ” avskiljande har vid flera tillfällen ordinerats trots att avskiljande aldrig får tillgripas i behandlingssyfte ”."
 • "I en rapport skriver Socialstyrelsen att ” avskiljande har vid flera tillfällen ordinerats trots att avskiljande aldrig får tillgripas i behandlingssyfte ”."
 • "Enligt Socialstyrelsen får avskiljande aldrig användas i behandlingssyfte, utan endast om en patient genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter."
 • "Enligt Socialstyrelsen får avskiljande aldrig användas i behandlingssyfte, utan endast om en patient genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter."
 • "HAN gick på hans linje och anser inte att kriterierna för avskiljande uppfylls."

Diskussion om ordet avskiljande