avsmalning

avsmalningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avsmalning

  • "Den dyra dramaproduktionen är i fara, nyheterna riskerar neddragningar och generellt väntar en avsmalning av programmen."
  • "Han oroar sig nu för en avsmalning av public service."
  • "– På vägen är det en avsmalning där två bilar inte kan mötas."
  • "Möjligheter ja, arbetsgruppen har ännu inte haft sitt första sammanträde, så än finns inga förslag men det man kommer att diskutera är bland annat nya cykelbanor, breddning eller avsmalning av körfält och kanske ett prioriterat busstråk."
  • "Men Trafikverket står fast vid att en avsmalning är en bra lösning."
  • "Helst en övergång, men åtminstone en avsmalning av vägen med fast fartkamera"
  • "Svevias projekt innehåller också avsmalning av vägsektioner, trottoar på båda sidor av vägen men också bussfickor Arbetet planeras att vara klart under hösten 2018 men om det ska vara rimligt måste våren och sommaren sätta fart."
  • "Debattens vågor om en avsmalning av gamla E4 genom centrala Sundsvall har tidvis gått höga."
  • "Förordar avsmalning"
  • "Den politiska majoriteten i Sundsvall ( S+V+C ) ville se alternativa förslag till en avsmalning av vägen och gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram fler förslag och även jämföra för och nackdelar med dessa."

Diskussion om ordet avsmalning