avsnäsa

avsnäser
avsnäste
avsnäst
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet avsnäsa på svenska?

Presens: avsnäser
Preteritum: avsnäste
Supinum: avsnäst

Möjliga synonymer till avsnäsa

Relaterat till avsnäsa

svar

förkastelse

hinder

motstånd

ogillande

våldsamhet

oförskämdhet

ohövlighet

missaktning

Diskussion om ordet avsnäsa