avstänga

avstänger
avstängde
avstängt
Verb

Hur böjs ordet avstänga på svenska?

Presens: avstänger
Preteritum: avstängde
Supinum: avstängt

Hur används ordet avstänga

 • "Ett fartyg som är verksamt i vatten som omfattas av den andra partens jurisdiktion får inte stänga av sina satellitföljare. eur-lex.europa.eu"
 • "Trots avstänga tåg- och vägbanor är man nöjd med arbetet under Urd, och anser att man var väl förberedd."
 • "Skolan ska också kunna avstänga en stökig i elev i max två veckor även i grundskolan."
 • "Vägar i centrala Sveg avstänga"
 • "Disciplinnämnden beslutar att avstänga studenten från all utbildningsverksamhet vid Luleå under sex veckor Det efter att man upptäckt att studenten fuskat."
 • "Det är disciplinnämnden vid LTU som beslutat att avstänga en elev sedan fusk uppdagats."
 • "– Gatorna är fortfarande avstänga och vi fortsätter att ha bevakning av ett vaktbolag, säger Torbjörn Dybeck."
 • "AF är numera en kontrollinstituition för A-kassan där det största intresset verkar vara att avstänga individer från en skärv av inkomst till sin försörjning. ”"
 • "Schweiz har två avstänga backar ( Lichtsteiner och Schär ) – hur mycket tror du att det påverkar Schweiz?"
 • "Regeringen vill framför allt begränsa domarkårens makt att efter eget gottfinnande definiera vad som är omstörtande verksamhet, att avstänga politiker och förbjuda partier."
 • "Panelens utslag bekräftades av Ali al-Lami, en av ledarna för en kommission som har sökt avstänga baathpartister från valet."
 • "Utse den verkställande direktören i enlighet med artikel 30, vidta disciplinåtgärder gentemot den verkställande direktören och vid behov avstänga eller avsätta denne. eur-lex.europa.eu"
 • "Finns det möjlighet att avstänga honom från sin befattning till det att den rättsliga undersökningen slutförts? europarl.europa.eu"
 • "Skiljeväggarna mellan rummen avstänges först."

Ordet avstänga har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom ekonomi
 • Inom allmänt
data
ekonomi
allmänt

Vad betyder avstänga inom data ?

förbjuda (någon) att delta i en viss verksamhet

Översättningar (inom data)

Synonymer till avstänga (inom data)

Möjliga synonymer till avstänga (inom data)

Relaterat till avstänga (inom data)

försvar

stängning

förbud

motstånd

Vanlig betydelse av ordet avstänga inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till avstänga (inom ekonomi)

Ordet avstänga inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till avstänga (inom allmänt)

Möjliga synonymer till avstänga (inom allmänt)

Diskussion om ordet avstänga