avtaga

Verb

Hur används ordet avtaga

  • "Den globala aids-epidemin visar inga tecken på att avta"
  • "Hans intresse för projektet avtog efterhand"
  • "– Sedan vecka sex går kurvan tydligt neråt, säger Elin Lahti, som inte vill spekulera kring orsakerna till det stora utbrottet eller varför antalet fall har börjat avtaga."
  • "Vinden har börjat avta"
  • "Hon avtog sin hjälm"

Ordet avtaga har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom meteorologi
  • Inom generell
ekonomi
meteorologi
generell

Ordet avtaga inom ekonomi

Synonymer till avtaga (inom ekonomi)

Relaterat till avtaga (inom ekonomi)

svaghet

uppehåll

litenhet

fåtal

måttfullhet

nedgång

övergång

underlägsenhet

försämring

litenhet

olycka

föränderlighet

tillbakagång

förbrukning

sammandragning

Ordet avtaga inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till avtaga (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till avtaga (inom meteorologi)

Ordet avtaga inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till avtaga (inom generell)

Möjliga synonymer till avtaga (inom generell)

Diskussion om ordet avtaga