avtappning

avtappningen
avtappningar
avtappningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till avtappning

Hur böjs ordet avtappning på svenska?

Obestämd singular: avtappning
Bestämd singular: avtappningen
Obestämd plural: avtappningar
Bestämd plural: avtappningarna

Hur används ordet avtappning

 • "Vi ser ingen avtappning."
 • "Det är den höga vattennivån i sjön Åsunden, som leder till ökad avtappning, samt de redan höga flödena i Ätran som SMHI motiverar klass 2-varningen med."
 • "Lidköpingsborna hoppas på ett förslag om att bygga en tre till fyra mil lång tunnel som extra avtappning för Vänerns vatten,"
 • "För att minska riskerna för framtida översvämningar vill Jönköpings kommun sänka Vätterns vattenyta genom ytterligare avtappning genom Motala ström."
 • "Det vi gör är en avtappning av vattnet inför nattens rengöring."
 • "Under eftermiddagen sanerades Svampen genom avtappning av vattnet."
 • "Tunnorna rymmer 200 liter vatten och levereras med kran för avtappning."
 • "I juli skrev de till länsstyrelsen och bad om möjlighet att göra avsteg från villkoren för avtappning av sjön."
 • "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) slår larm Mälarens kapacitet för avtappning måste höjas."
 • "Men de säger också att det sker en form av avtappning på skolor i förorten och att de elever som skulle kunna utgöra lokomotiven väljer att gå till friskolor, och att det är till nackdel för de elever som är kvar, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för Lärarnas riksförbund i Stockholms stad."
 • "Vi ser ingen avtappning."
 • "Det är den höga vattennivån i sjön Åsunden, som leder till ökad avtappning, samt de redan höga flödena i Ätran som SMHI motiverar klass 2-varningen med."
 • "Lidköpingsborna hoppas på ett förslag om att bygga en tre till fyra mil lång tunnel som extra avtappning för Vänerns vatten,"
 • "För att minska riskerna för framtida översvämningar vill Jönköpings kommun sänka Vätterns vattenyta genom ytterligare avtappning genom Motala ström."
 • "Det vi gör är en avtappning av vattnet inför nattens rengöring."
 • "Under eftermiddagen sanerades Svampen genom avtappning av vattnet."
 • "Tunnorna rymmer 200 liter vatten och levereras med kran för avtappning."
 • "I juli skrev de till länsstyrelsen och bad om möjlighet att göra avsteg från villkoren för avtappning av sjön."
 • "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ) slår larm Mälarens kapacitet för avtappning måste höjas."
 • "Men de säger också att det sker en form av avtappning på skolor i förorten och att de elever som skulle kunna utgöra lokomotiven väljer att gå till friskolor, och att det är till nackdel för de elever som är kvar, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande för Lärarnas riksförbund i Stockholms stad."

Relaterat till avtappning

torrhet

utträde

Diskussion om ordet avtappning