avvänjning

avvänjningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avvänjning

  • "Minskningen av heroin kan kopplas till att allt fler missbrukare får tillgång till avvänjning med hjälp av metadon och subutex."
  • "- Ökat stöd för avvänjning."
  • "Bolaget ska även erbjuda stöd för rök- avvänjning, och den som slutar röka och håller upp i tolv månader ska slippa betala tillägget."
  • "Anställda som vill sluta röka erbjuds hjälp med avvänjning och de som fort- farande röker får inte göra det på arbetstid."
  • "Däremot finns det en massa övertygande vetenskapliga publikationer som pekar på att en tidigare avvänjning av grisar leder till ökad sjuklighet och därmed ökad antibiotikaanvändning."
  • "Svenska lantbruksuniversitets experter har varnat för sjukdomsrisken och för att antibiotikaanvändningen bland kultingar kan öka vid en tidigare avvänjning."
  • "JÄMTLAND Från årsskiftet kommer missbrukare att erbjudas avvänjning med subutex och metadon i Östersund."
  • "Den omdiskuterade metoden att ge narkotiska preparat som avvänjning har hittills köpts in från Akademiska sjukhuset i Uppsala."
  • "Från och med årsskiftet erbjuder Landstinget i Jönköping gratis avvänjning för länets snusare och rökare."
  • "Jag tror det hade varit mer effektivt om man erbjöd rabatterade hjälpmedel för avvänjning, säger hon."

Diskussion om ordet avvänjning