avvattna

avvattnar
avvattnade
avvattnat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avvattna på svenska?

Presens: avvattnar
Preteritum: avvattnade
Supinum: avvattnat

Hur används ordet avvattna

  • "Mississippifloden avvattnar ett stort område"
  • "Det är för dålig avrinning på Ralabäcken som ska avvattna hela Hallsberg, säger Lars-Håkan Jonsson."
  • "– Bland annat hur vi ska avvattna vattnet genom dränering, men samtidigt kunna ta tillvara på vattnet för bevattning under torrare perioder samma år, säger Peter Borring."
  • "– Med tanke på att vi har använt de senaste tvåhundra åren med att avvattna landskapet så kommer det att ta väldigt lång tid att nå dit vi behöver nå för att kunna säkra våra vattentillgångar."
  • "Avsikten var att avvattna marken och öka dess lämplighet som väg, vilket betraktas som tillståndspliktig vattenverksamhet."
  • "Syftet var att avvattna marken så att den blev bättre för nyodling."

Möjliga synonymer till avvattna

Diskussion om ordet avvattna