avvikelse

avvikelsen
avvikelser
avvikelserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet avvikelse på svenska?

Obestämd singular: avvikelse
Bestämd singular: avvikelsen
Obestämd plural: avvikelser
Bestämd plural: avvikelserna

Hur används ordet avvikelse

 • "En tillfällig avvikelse från den långsiktiga trenden"
 • "Avvikelser i färg och storlek"
 • "Tänk om det är så, bara att vi inte är medvetna om det, eftersom medias rapportering normaliserat händelserna, fått dem att framstå som en tillfällig avvikelse från samhällets gilla gång?"
 • "– Vi följde då förskrivningen av läkemedel och upptäckte en avvikelse från det normala."
 • "Västtrafiks senaste ekonomiska prognos visar på en avvikelse mot budget för helåret på 126 miljoner kronor."
 • "– Vi följde då förskrivningen av läkemedel och upptäckte en avvikelse från det normala."
 • "* Vitamin D : Aco hade lägst avvikelse från det som stod på förpackningen."
 • "Han har utretts av partiet för ” ideologisk avvikelse ”."
 • "Vi måste inse att människors förflyttningar varken är en avvikelse eller något ont som vi måste tolerera utan en naturlig del av allt mänskligt liv."
 • "Kostnaden för vattenverket i Hindås beräknas i dagsläget landa på omkring 163 miljoner, med viss avvikelse med i beräkningen."
 • "Luftfartsverket betraktar händelsen som en avvikelse, inte som ett nödläge."
 • "I en ideologiskt väl hejig avvikelse från historien möter vi i föreställningen Fredrika Bremer som gjort en avstickare från Gustafsbergs kurort."
 • "– Nu skjuter vi till ytterligare sju miljoner till socialnämnden men det handlar om att jobba långsiktigt och vi kan inte möte upp allt så fort det finns en liten avvikelse, säger Patrik Hansson ( S ), ordförande i kommunstyrelsen."
 • "En lösning med ett avgångsvederlag med den här summan är ingen avvikelse mot praxis, säger Lars Ericsson."
 • "Upptäckte avvikelse"
 • "Varken läkaren eller barnmorskan upptäckte att det fanns en avvikelse på det sk CTG som gjordes, alltså fosterövervakningen."
 • "” Risken för misskötsamhet, avvikelse eller återfall i våldsbrottslighet är låg ” skriver anstaltsledningen i ett yttrande till länsrätten."
 • "Om det är så att planket innebär en liten avvikelse från den ursprungliga detaljplanen kan det drygt två meter höga planket trots allt godkännas."
 • "Enligt Sara Waller Skoogs studie visar resultaten att vi bedömer ålder med ungefär tio års avvikelse."
 • "– Ja, eftersom avvikelserna kommer in nu så granskar vi varje avvikelse och tittar vad som har hänt, och då ser vi att det är ingen som har farit illa på det sättet som vi trodde först."
 • "NIPT ger ett säkert resultat om det visar att fostret inte har en avvikelse."
 • "Om det däremot visar på en avvikelse behöver det kompletteras med ett fostervattenprov, ett prov som medför en liten ökad risk för missfall."

Ordet avvikelse har 5 betydelser

 • Inom vapen
 • Inom matematik
 • Inom bildligt
 • Inom vapen
 • Inom trafik
vapen
matematik
bildligt
vapen
trafik

Vad betyder avvikelse inom vapen ?

det att vara avvikande

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till avvikelse (inom vapen)

Möjliga synonymer till avvikelse (inom vapen)

Relaterat till avvikelse (inom vapen)

avbrott

motsättning

Ordet avvikelse inom matematik

Synonymer till avvikelse (inom matematik)

Relaterat till avvikelse (inom matematik)

avvänjning

olikhet

motsats

oenighet

olikhet

föränderlighet

förkastelse

ojämnhet

divergens

Ordet avvikelse inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Synonymer till avvikelse (inom vapen)

Möjliga synonymer till avvikelse (inom vapen)

Ordet avvikelse inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till avvikelse (inom trafik)

Möjliga synonymer till avvikelse (inom trafik)

Relaterat till avvikelse (inom trafik)

omväg

krökning

Diskussion om ordet avvikelse

avvikelse

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet avvikelse