avvisa

avvisar
avvisade
avvisat
Verb

Övrig relation till avvisa

Hur böjs ordet avvisa på svenska?

Presens: avvisar
Preteritum: avvisade
Supinum: avvisat

Hur används ordet avvisa

  • "Strax före midnatt försökte ordningsvakter avvisa en störande gäst."
  • "Hans tolkning är att tingsrätten kommer att avvisa åtalspunkterna som rör skattebrotten för såväl Feinberg som Klingefjord såvida inte Carl Renberg själv väljer att dra tillbaka åtalen."
  • "Detta gör i sin tur att ordningsvakter har särskilda befogenheter som att avvisa, avlägsna och i vissa fall även gripa personer."
  • "Vakterna har sedan juni månad förra året gjort 422 ingripanden och att avvisa berusade personer har varit den vanligaste insatsen."
  • "Personalen hade uppmärksammat att ungdomsgänget buskörde på området, och därför gått ut och försökt avvisa personerna."
  • "Förordningen innebär att ordningsvakter får ökade befogenheter att till exempel avvisa, eller gripa personer som begår brott."
  • "En väktare försökte att avvisa mannen men blev då knuffad och väktaren tillkallade polis."
  • "När polisen skulle avvisa en man från en båt som inte var hans blev mannen våldsam."
  • "Paragraf 3-förordningen innebär att ordningsvakter får ökade befogenheter att till exempel avvisa, eller gripa personer som begår brott."
  • "Har man fått in de namnunderskrifterna så krävs det två tredjedels majoritet i landstingsfullmäktige för att avvisa ett sådant förslag."

Vad betyder avvisa inom bildligt ?

vägra att acceptera något, t.ex. förslag, begäran, beskyllning; säga "nej" till något; inte gå med på något; inte bry sig om något

Relaterat till avvisa

rättfärdigande

annullering

förkastelse

ovillighet

förnekelse

avslag

avskildhet

fördrivning

utdrivning

betänklighet

försvar

Diskussion om ordet avvisa