börs

börsen
börser
börserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till börs

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet börs på svenska?

Obestämd singular: börs
Bestämd singular: börsen
Obestämd plural: börser
Bestämd plural: börserna

Hur används ordet börs

 • "Lugnare börs och investeringssparkonto gör framtiden ljus för aktiesparandet."
 • "Det betyder också att det klassiska sambandet – låga räntor, stigande börs – inte gäller, för räntorna kan inte falla mer, säger Günther Mårder."
 • "Hushållens finansiella förmögenhet uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 5 712 miljarder, en ökning med 239 miljarder under kvartalet, påverkad bland annat av en stigande börs och stigande värden på bostadsrätter."
 • "Under senare tid har allt fler bedömare börjat varna för att börsen är övervärderad, att rekordlåga räntor lett till en dopad börs."
 • "Hushållens finansiella förmögenhet uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 5 712 miljarder, en ökning med 239 miljarder under kvartalet, påverkad bland annat av en stigande börs och stigande värden på bostadsrätter."
 • "– Kombinationen låg ränta, stabil och stigande börs, stigande huspriser och ett femte jobbskatteavdrag borde sätta mera fart på hushållens konsumtion nästa år, säger Robert Bergqvist på SEB."
 • "– Kombinationen låg ränta, stabil och stigande börs, stigande huspriser och ett femte jobbskatteavdrag borde sätta mera fart på hushållens konsumtion nästa år, säger Robert Bergqvist på SEB."
 • "” Kombinationen låg ränta, stabil och stigande börs, stigande huspriser och ett femte jobbskatteavdrag borde sätta mera fart på hushållens konsumtion nästa år ”"
 • "– Det är en övervärderad börs om man tittar på börskurserna i förhållande till vinsterna."
 • "” Kombinationen låg ränta, stabil och stigande börs, stigande huspriser och ett femte jobbskatteavdrag borde sätta mera fart på hushållens konsumtion nästa år ”"
 • "Sandvik-aktien föll på en i övrigt svagt positiv börs efter beskedet."
 • "Gladare börs under fotbolls-VM"
 • "Saudisk börs kan öppnas för utlandet"
 • "Vi har haft en väldigt stark börs bakom oss."
 • "Svag börs sänkte Swedbankvinst"
 • "Skulle Marine Le Pen vinna i andra omgången blir sannolikt de kortsiktiga effekterna liknande de som när Storbritanniens röstade nej till EU med fallande börs och Euro-fall."
 • "Kryptovalutan bitcoin har introducerats på ännu en börs, Chicago Mercantile Exchange ( CME )."
 • "Därmed är grunden lagd för en framgångsrik börs."
 • "ABB vinnare på fallande börs"
 • "Saab-aktien rusar på rekordhög börs"

Ordet börs har 2 betydelser

 • Inom ekonomi, aktier
 • Inom handel
ekonomi, aktier
handel

Vad betyder börs inom ekonomi, aktier ?

marknadsplats där man köpa|köper och sälja|säljer olika saker till marknadspris

Översättningar (inom ekonomi, aktier)

Engelska

Synonymer till börs (inom ekonomi, aktier)

Möjliga synonymer till börs (inom ekonomi, aktier)

Relaterat till börs (inom ekonomi, aktier)

skattmästare

handelsplats

penningväsen

skattkammare

Ordet börs inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till börs (inom handel)

Möjliga synonymer till börs (inom handel)

Diskussion om ordet börs