bakeld

bakelden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder bakeld inom teknik ?

vid svetsning

Diskussion om ordet bakeld