bakrus

bakruset
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till bakrus

Vad betyder bakrus inom vardagligt ?

Bakfylla, baksmälla, bakrus, är ett fysiskt och psykiskt tillstånd som följer efter berusning på etanol eller annat berusningsmedel. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bakfylla

Möjliga synonymer till bakrus

Diskussion om ordet bakrus